Theses 

Konstrukce dotazníku kompetencí v oblasti psychologie práce a organizace – Mgr. Libor Komárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Libor Komárek

Diplomová práce

Konstrukce dotazníku kompetencí v oblasti psychologie práce a organizace

The construction of the competences questionnaire in work and organizational psychology

Anotace: Kompetence jsou schopnosti, dovednosti a znalosti projevené v praxi. Dělíme je na obecné, tvrdé a měkké kompetence. Vysoká úroveň měkkých kompetencí je často žádaná po zaměstnancích i uchazečích o zaměstnání. Na druhou stranu k měření jejich úrovně máme víceméně jen časově a finančně náročné metody. Cílem této práce je vytvořit dotazník kompetencí, který by mohl sloužit jako nenáročná metoda pro měření úrovní 16 vybraných měkkých kompetencí.

Abstract: Competencies are abilities, skills and knowledge’s proved in work. They are divided into general skills, hard skills and soft skills. Employers are requesting high level of soft skills from their employees and also from the job applicants. On the other side – for the measuring of competencies’ level we have only methods that are time-consuming and financially demanding. Purpose of this thesis is to create the competences questionnaire that can be used as an alternative method for measuring the level of 16 competencies which were chosen.

Klíčová slova: kompetence, pracovní trh, dotazník kompetencí, měření kompetencí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz