Bc. Petra Syrová

Diplomová práce

Marketingová situační analýza podniku s využitím analýz marketingových prostředí

Marketing situational analysis of the company using the analysis of marketing environment
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení situace vybraného podniku a jeho pozice na trhu pomocí marketingových analýz. K dosažení hlavního cíle jsou použity dostupné a vhodné marketingové analýzy, týkající se jak vnitřního prostředí podniku, tak jeho okolí. Dále je proveden kvantitativní průzkum pomocí dotazníkového šetření týkající se prověření spokojenosti zákazníků, personálu a externích pracovnic …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to evaluate the economic situation of the chosen company and its position on the market through marketing analysis. To achieve this goal available and appropriate marketing analysis of inner and outer company environment is being used. Furthermore quantitative research is done through questionnaires about customer, staff and club members satisfactory levels with a given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní