Bc. Hana Sitarová

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví podniku

Fixed tangible assets in accounting of the company
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví podniku“ je na základě analýzy aktuální právní úpravy v oblasti účetnictví a daní týkajících se dlouhodobého hmotného majetku v České republice zhodnotit použité účetní metody v této oblasti ve vybraném podniku a navrhnout postupy optimalizace daňové zátěže tohoto podniku. V první části práce popisuji vymezení dlouhodobého hmotného majetku …více
Abstract:
In my bachelor thesis called „Fixed tangible assets in accounting of the company“ I aim to assess the accounting methods in the selected business and suggest ways of optimizing the tax burden of the business on the grounds of current legislation on accounting and taxes on tangible property in the Czech Republic. In the first part of my thesis I describe the fixed tangible assets on the basis of tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta