Adéla Nováková

Bachelor's thesis

Činnost veřejné správy v oblasti vydávání řidičských průkazů se zaměřením na vybrané obce s rozšířenou působností v Olomouckém kraji

The Activity of Public Administration in the Area of Issuing Driving Licenses Focused on Selected Municipalities with Extended Powers in the Olomouc Region
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vydáváním řidičských průkazů a má dvě části. První je teoretická část, kde se uvádí, co je to veřejná správa. Dále je zde přiblížení vývoje řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a řidičských oprávnění, digitalizace a rozvolněné působnosti. Druhá část analyzuje obce s rozšířenou působností dvou vybraných měst. Analýza je prováděna jak dotazníkovým šetřením mezi …more
Abstract:
The bachelor thesis covers the issuing of driving licenses and is divided into two parts. Theorectical part is the first and describes the public administration. Furthermore, there is a deeper look at the development of driving licenses, international driving licenses, digitization and loose scope. The second part analyzes the municipalities with extended powers in two selected towns. The analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nováková, Adéla. Činnost veřejné správy v oblasti vydávání řidičských průkazů se zaměřením na vybrané obce s rozšířenou působností v Olomouckém kraji. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public economics and administration