Bc. Jan Ostrý

Bakalářská práce

Výrobní družstvo jako podnikatelský subjekt

The production cooperative as a business entity
Anotace:
Cíl bakalářské práce „Výrobní družstvo jako podnikatelský subjekt“ spočívá v popisu a analýze konkrétního družstva jako hospodářského subjektu a v komparaci získaných údajů s teoretickým konceptem družstva. První část je zaměřena na teoretické vymezení problematiky. V praktické části bude analyzováno existující výrobní družstvo.
Abstract:
The goal of the Bachelor’s thesis "The production cooperative as a business entity" is a description and analysis of a concrete cooperative as a business entity and comparing the data with the theoretical concept of cooperative. The first part is concentrated on general characteristic of cooperatives. In the second part the real production cooperative is analyzed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management