Bc. Jan HYNEK

Diplomová práce

Sebeposuzování hněvu u represorů

Self-report of anger in repressors
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na represivní copingový styl a sebeposuzování hněvu. V teoretická části jsou rozpracovány kapitoly zahrnující definici emocí, emoční regulaci, coping a represivní copingový styl. Represoři jsou charakteričtí neuvědomovaným popíráním vlastní úzkosti a zkreslením sebeobrazu v rámci nízké náchylnosti k negativním emocím. Výzkumná studie je zaměřena na zjištění výrazu hněvu …více
Abstract:
The thesis is focused on repressive coping style and self-reports of the anger. In the theoretical part are elaborated chapters concerning the definition of emotion, emotion regulation, coping and repressive coping style. The Repressors are characterized by unconscious denial of their own anxiety and self-image distortion within the low susceptibility to negative emotions. The research study focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYNEK, Jan. Sebeposuzování hněvu u represorů. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / PSYCHn-VKZn

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8v96xc 8v96xc/2
11. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 5. 2015
Bulanova, L.
12. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.