Beata PRYKOVÁ

Diplomová práce

Regulace emocí a represivní copingový styl

Regulation of Emotion and the Repressive Coping Style
Anotace:
Diplomová práce je tvořena z části teoretické a praktické. Cílem teoretické části je seznámení se základními pojmy týkajícími se emocí a především pak emoční regulace, zmapování různých pohledů na možnosti emoční regulace a pozornost je dále věnována především represivnímu copingovému stylu. V závěru této části je zařazena krátká kapitola týkající se motivace a zvláště pak implicitních motivů. Celá …více
Abstract:
The diploma thesis consists of a theoretical and a practical part. The objective of the theoretical part is to introduce basic terms and ideas related to emotions (with focus on emotional regulation) and to map different views on the possibilities of emotional regulation. Further, the thesis mainly deals with the repressive coping style. Included in the conclusion of the theoretical part is a short …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009
Zveřejnit od: 28. 4. 2009
Identifikátor: 9922

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
 • Vedoucí: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRYKOVÁ, Beata. Regulace emocí a represivní copingový styl. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / ČJ-OV/ZŠ

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 90f22v 90f22v/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.