Bc. Jan HYNEK

Master's thesis

Sebeposuzování hněvu u represorů

Self-report of anger in repressors
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na represivní copingový styl a sebeposuzování hněvu. V teoretická části jsou rozpracovány kapitoly zahrnující definici emocí, emoční regulaci, coping a represivní copingový styl. Represoři jsou charakteričtí neuvědomovaným popíráním vlastní úzkosti a zkreslením sebeobrazu v rámci nízké náchylnosti k negativním emocím. Výzkumná studie je zaměřena na zjištění výrazu hněvu …more
Abstract:
The thesis is focused on repressive coping style and self-reports of the anger. In the theoretical part are elaborated chapters concerning the definition of emotion, emotion regulation, coping and repressive coping style. The Repressors are characterized by unconscious denial of their own anxiety and self-image distortion within the low susceptibility to negative emotions. The research study focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015
Accessible from:: 11. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HYNEK, Jan. Sebeposuzování hněvu u represorů. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Master programme / field:
Secondary School Teaching / PSYCHn-VKZn-SZn/Ps-V

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8v96xc 8v96xc/2
11/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11/5/2015
Bulanova, L.
12/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.