Mgr. Kateřina Piškulová

Rigorózní práce

Vybrané právní aspekty ochrany práv pronajímatele bytu

Selected legal issues of protection of flat lessor's rights
Anotace:
Tato rigorózní práce se věnuje postavení pronajímatele bytu či domu v rámci trvání nájemního vztahu a rovněž po jeho skončení, a to konkrétně aspektům ochrany jeho zákonem garantovaných práv. Pozornost je věnována nejen právům pronajímatele, ale rovněž jeho povinnostem, které je nutno dodržet k zachování jeho právního postavení a garanci ochrany jeho vlastnického práva. V rigorózní práci je částečně …více
Abstract:
This thesis is devoted to the lessor of flat or house within the duration of the lease relationship and also after its completion, specifically with regard to the aspects of lessor’s rights guaranteed by law. Attention is paid, not only to the lessor’s rights, but also the obligations, that must be followed to preserve lessor’s legal status and the guarantee of protection of his property rights. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo