Mgr. Martin Šodek

Diplomová práce

Mechanismus působení hypoxie na embryonální kmenové buňky

The mechanism of hypoxia effect on embryonic stem cell
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na obecné funkce HIF proteinů v in vitro kultivovaných myších embryonálních kmenových buňkách. Byl pozorován soubor znaků a molekul zapojujících se do signální transdukce u buněk v závislosti na hypoxii. Kromě změn navozených reálnou 1% hypoxii v hypoxické komoře byly potvrzeny vlivy farmak, které fungují jako stabilizátory HIF proteinů a dokáží tak zvyšovat jejich …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the general functions HIF proteins in in vitro cultivated mouse embryonic stem cells. A collection of characteristics and molecules integrating into cellular transduction was observed in relation to hypoxia. Besides the changes induced by „real“ hypoxia in hypoxic chamber, the influence of pharmaceuticals which work as HIF protein stabilizers was confirmed. These pharmaceuticals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Obecná biologie