Denisa Valsová

Diplomová práce

Purchase Involvement in Consumer Decision Making: How University Students Buy Low- and High-risk Products

Zapojení do nákupu v rozhodování spotřebitelů: Jak vysokoškolští studenti kupují nízko- a vysokorizikové produkty
Anotace:
Cílem této studie je zmapovat spotřebitelské rozhodovací procesy a zapojení do nákupu u vysokoškolských studentů pro dva typy spotřebního zboží, a to návštěvu kina a koupi chytrého telefonu, a porovnat tyto procesy spolu navzájem i s existujícími teoretickými modely rozhodování spotřebitelů. Studie byla provedena použitím kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu, sestávajícího z 8 hloubkových …více
Abstract:
The goal of this research study is to map the consumer decision making processes and purchase involvement of university students for two consumer products, a visit to a cinema and a smartphone purchase, and to compare the processes with existing theoretical models of consumer decision making and with each other. The study has been conducted using a combination of qualitative and quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Jan Hanzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73955