PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Disertační práce

Problems in communication caused by mistakes in the pronunciation of English by Czechs

Problems in communication caused by mistakes in the pronunciation of English by Czechs
Anotace:
Disertační práce se zabývá chybami ve výslovnosti anglického jazyka u studentů, kteří se připravují ke studiu učitelství anglického jazyka.Výz kum je založen na analýze jejich nahrávek konverzace a čteného textu tře mi nezávislými hodnotiteli, dvěma rodilými mluvčími a autorem práce, který se specializuje na anglickou výslovnost. K hlavním zjištěním patří skut ečnost,že ne všechny chyby, které jsou …více
Abstract:
This dissertation deals with English pronunciation mistakes in Czech students of English preparing to become teachers of the language.The research is based on the analysis of the recordings of a conversation and a reading text by three independent assessors- two native speakers and the author of the thesis, a specialist in the pronunciation of Eng- lish. The main findings are the fact that not all …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc., prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika