Bc. Jiří Jaroš

Master's thesis

Efektivnost hospodaření MČ Praha 10 s nemovitým majetkem

The effectiveness of the management of the city district Prague 10 with immovable property
Abstract:
Diplomová práce se zabývá efektivností hospodaření městské části Praha 10 s nemovitým majetkem. Teoretická část předložené práce se zabývá jednotlivými principy a postupy hospodaření nemovitého majetku ve svěřené správě městské části Praha 10. Praktická část je zaměřena na konkrétní postupy spojené s hospodařením nemovitého majetku. Jsou v ní provedeny analýzy současného hospodaření a na základě zjištěných …more
Abstract:
The theses deals with the efficiency of economy of the Prague 10 district with real estate. The theoretical part of the theses deals with particular principles and procedures of economy of immovable property in the entrusted administration of the Prague 10 district. The practical part is focused on individual procedures associated with the management of real estate. It analyzes the current economy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Reader: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Regional Development / Urban and Regional Development Management