Ing. Hana Lešánková

Bakalářská práce

Analýza hospodaření městských částí Prahy 10 a Prahy 6

The economics analysis of town district Prague 10 and Prague 6
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky městských částí hl. města Prahy a jejich fungováním ve vazbě na členění hl. města. Charakterizuje pravomoci městských částí v jejich přenesené a samostatné působnosti, finanční hospodaření a rozpočtování, vyplývající ze zákona o hlavním městě Praze a ze Statutu hlavního města Prahy. Práce popisuje podmínky sestavování a plnění rozpočtu městských částí s ohledem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the specifics of the town districts of the city of Prague and their functioning in relation to the structure of the City of Prague. It characterizes the districts´s powers in their delegated and sef-governing competence, financial management and budgeting. The work describes the conditions for establishing and fulfilling the budget of town districts in relation to financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní