Bc. Jiří Jaroš

Diplomová práce

Efektivnost hospodaření MČ Praha 10 s nemovitým majetkem

The effectiveness of the management of the city district Prague 10 with immovable property
Anotace:
Diplomová práce se zabývá efektivností hospodaření městské části Praha 10 s nemovitým majetkem. Teoretická část předložené práce se zabývá jednotlivými principy a postupy hospodaření nemovitého majetku ve svěřené správě městské části Praha 10. Praktická část je zaměřena na konkrétní postupy spojené s hospodařením nemovitého majetku. Jsou v ní provedeny analýzy současného hospodaření a na základě zjištěných …více
Abstract:
The theses deals with the efficiency of economy of the Prague 10 district with real estate. The theoretical part of the theses deals with particular principles and procedures of economy of immovable property in the entrusted administration of the Prague 10 district. The practical part is focused on individual procedures associated with the management of real estate. It analyzes the current economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů