Zdeněk PŘIBYL

Bachelor's thesis

Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: Řád cisterciáků v klášteře Zlatá Koruna.

Phenomenology of religion - sacred places of religious history: Cistercian Order in the Zlatá Koruna Monastery
Abstract:
Bakalářská práce je věnována klášteru Zlatá Koruna v jižnách Čechách a řádu cisterciáků, kteří v tomto klášteře působili. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitola věnovaná vzniku a vývoji kláštera a působení cisterciáckého řádu a významných opatů. V této kapitole jsou také zahrnuta historická fakta českých dějin. Další významná kapitola je věnovaná architektuře …more
Abstract:
The thesis is devoted to the monastery Gold Crown in jižních Čechách and of the Cistercian order, who worked in the monastery. The work is divided into several chapters, of which the most important is the chapter on the origin and development of the monastery of the Cistercian order and action and significant abbots . This chapter also included historical facts of Czech history. Another important chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PŘIBYL, Zdeněk. Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: Řád cisterciáků v klášteře Zlatá Koruna.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická