Bc. Martina JAGOŠOVÁ

Diplomová práce

Edukace u pacientky v průběhu prenatální péče

Pacient education during prenatal care
Anotace:
Úvod: Prenatální péče je smyslem zaměření na prevenci komplikací v těhotenství a včasného záchytu chorobného stavu ženy nebo dítěte. Úlohou lékaře a porodní asistentky je poskytovat kompletní zdravotní péči, podávat veškeré vědomosti o dané problematice a udržet ženu v psychické pohodě, a to bez strachu a obav. Cíl: Cílem diplomové práce bylo navrhnout, zpracovat a realizovat edukační proces, kterým …více
Abstract:
Introduction: Prenatal care is focused on the prevention of complications in pregnancy and early detection of disease in a woman or a child. The role of the doctor and the midwife is to provide complex medical care, give complete information about the issue and maintain the woman?s well-being, free of fear and worries. Objective: The aim of this thesis was to design, develop and implement an educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Huvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAGOŠOVÁ, Martina. Edukace u pacientky v průběhu prenatální péče. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci