Bc. Petr Slavík

Diplomová práce

Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku

Implementation of industrial engineering methods in the selected company
Anotace:
Diplomová práce "Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku" se zabývá problematikou lean managementu. V první části práce jsou popsány základní pojmy používané v souvislosti s metodikou lean. Na tuto část navazuje vysvětlení základního konceptu lean managementu a problematika plýtvání. Dále jsou vysvětleny vybrané metody a nástroje používané v lean managementu. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
The diploma thesis "Implementation of industrial engineering methods in the selected company" is focused on a lean management. The first part describes the basic terms related to lean methodology. This part is followed by an explanation of the basic ideas of lean management and the problem of waste. Furthermore, there are explained particular methods and tools used in lean management. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavík, Petr. Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku