Kateřina MATĚJKOVÁ

Bakalářská práce

Stresové situace a zátěž mezi VŠ studenty

Stressful Situations and Load Among University Students
Anotace:
V současné době je člověk stále více vystavován civilizačním vlivům. Tyto vlivy nepůsobí vždy jen kladně, ale velmi často narušují psychickou i fyzickou rovnováhu organismu. Jedním z projevů záporných vlivů je stres. Výzkumy v oblasti stresu se v posledních desetiletích značně rozvinuly, získaly široké uplatnění v praxi a upoutaly pozornost nejen psychologů, ale i laické veřejnosti. Poznatky o stresu …více
Abstract:
These days, a person is more and more exposed to civilization influences. These influences are not always positive, but very often interfere with the psychic and physical balance of the organism. One of the negative effects is stress. Stress research has significantly developed over the last decades, have gained wide use in practice and attracted attention not only to psychologists but also to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKOVÁ, Kateřina. Stresové situace a zátěž mezi VŠ studenty. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Cizí jazyky pro komerční praxi / Cizí jazyky pro komerční praxi - ruština