Bc. Kateřina Moltašová

Diplomová práce

Stres jako pracovní zátěž v intenzivní péči

Stress as a workload in intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou stresu v intenzivní péči ve vztahu k pracovnímu výkonu. Teoretická část charakterizuje stres v obecném pojetí, popisuje jeho vliv na zdraví a mapuje jeho nejčastější příčiny. Dále stres charakterizuje jako jednu z významných pracovních zátěží na jednotkách intenzivní péče. Empirická část zjišťuje vztah mezi mírou pociťovaného stresu a stupněm pracoviště. Mapuje …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of stress in intensive care in relation to work performance. The theoretical part characterizes stress in general, describes its impact on health and maps its most common causes. It also describes stress as one of the significant workloads in intensive care units. The empirical part investigates the relationship between the level of perceived stress and the degree of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Intenzivní péče / Intenzivní péče