Dita BŘEZINOVÁ

Bakalářská práce

Vedlejší energetické produkty - možnosti využití odpadů z odsiřování spalin v ČEZ,a.s., Elektrárna Tisová

Subsidiary energetics - products possibilities of utilization of waste from desulphurisation of combustion gases plant Tisova
Anotace:
V této bakalářské práci je obsažena technologie odsíření mokrou vápencovou vypírkou kouřových plynů, která je provozována v areálu ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová. Následná úprava a zpracování produktů z odsiřování spalin potažmo vedlejších energetických produktů. Tato práce charakterizuje účel, princip a popisuje danou technologii odsíření spalin. Jsou zde detailně popsána i technologická zařízení …více
Abstract:
In my bachelor work I am concerned with flue gas desulphurization by the wet limestone washing process technique and by the following modification and transformation of the produkt from the desulphurization and other subsidiary energetic products. This technology is being run in Tisová power plant, wherein I gained my knowledge. In this bachelor work is also mentioned the purpose, principle and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Richter Miroslav, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Jindřich Šulc, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/