Jiří Köhler

Diplomová práce

Strategicko ekonometrická analýza společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Strategic & econometric analysis of ČEZ Energetické produkty Ltd.
Anotace:
S nástupem moderních technologií se mění i vnímání odpadů. Co bylo dříve považováno za nevyužitelnou a nákladnou položku, je dnes vnímáno jako dále využitelný materiál, který může být i potenciálním novým příjmem pro podnik. Ideálním příkladem může být energetický průmysl, který donedávna pouze uskladňoval odpad vznikající při spalování uhlí. Nově je však schopen tento odpad přetvořit na vedlejší energetický …více
Abstract:
With the development of modern technology the perception of waste is changing. What was once considered unusable and expensive can be now seen as an useful material with potential to increase revenues of the company. As example can serve energetic industry, which was until recently only able to store its waste produced during combustion of coal. Now energetic companies are able to transform their waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Brabenec
  • Oponent: Pavel Šléška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47077