Mgr. Jan Voráč, Ph.D.

Doctoral thesis

Plasma diagnostics based on laser induced fluorescence

Plasma diagnostics based on laser induced fluorescence
Anotácia:
Tato práce se věnuje měření koncentrace hydroxylových radikálů v atmosférických plazmových tryskách pracujících ve vzácných plynech. První kapitola je věnována analytickému řešení soustav diferenciálních rovnic pro dvoj- a tříhladinový model fluorescence se započítáním vlivu zhášení a při zanedbání vlivu stimulované emise. Pro dvojhladinový systém je ukázáno i řešení s uvážením slabého vlivu stimulované …viac
Abstract:
This work is focused on the measurement of concentration of hydroxyl radicals in atmospheric pressure plasma jets ignited in flowing noble gases. The first chapter is devoted to analytical solutions of rate equation systems for quenched two- and three-level fluorescence models neglecting the influence of stimulated emission and the two-level model including the effect of stimulated emission to the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2014
  • Vedúci: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Šimek, PhD., prof. Peter J. Bruggeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta