Bc. Erika Prachařová

Diplomová práce

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Inovační management v podniku“ je rozbor inovačního managementu se zaměřením na procesní a marketingové inovace. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů, inovací různých typů, inovačního managementu, inovačního procesu, inovační strategie a znalostního managementu. V druhé aplikační části jsou znalosti získané v teoretické části využity pro analýzu inovačního managementu …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Innovation management in particular organization” is to analyze innovation management. The attention is mainly paid to process and marketing innovations. The theoretical part deals with description of basic conceptions, innovations of various types, innovation management, innovation process, innovation strategy and knowledge management. In the second application part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství