Bc. Radka Šebelová

Diplomová práce

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza managementu inovací se zaměřením na inovační aktivity a tvůrce inovací, znalostní pracovníky. První část se zabývá vymezením základních pojmů, inovačního procesu a strategií. Druhá část pojednává o řízení znalostí inovačních pracovníků s přihlédnutím na proces managementu znalostí a jeho samostatných cyklů. Dále je v podniku ČKD Blansko Engineering a.s. zkoumána …více
Abstract:
The object of this thesis is the analysis of innovation management, focused on innovation activities and knowledge creators – the knowledge human resources. The first section is concerned with the definition of basic terms, innovation process and strategies. The second part deals with knowledge management, considering its process, consisting of particular cycles. The innovation and knowledge standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management