Bc. Erika Prachařová

Master's thesis

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Inovační management v podniku“ je rozbor inovačního managementu se zaměřením na procesní a marketingové inovace. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů, inovací různých typů, inovačního managementu, inovačního procesu, inovační strategie a znalostního managementu. V druhé aplikační části jsou znalosti získané v teoretické části využity pro analýzu inovačního managementu …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Innovation management in particular organization” is to analyze innovation management. The attention is mainly paid to process and marketing innovations. The theoretical part deals with description of basic conceptions, innovations of various types, innovation management, innovation process, innovation strategy and knowledge management. In the second application part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta