Mgr. Pavla Všianská, Ph.D.

Disertační práce

Analýza progenitorů myelomových buněk

Analysis of myeloma cell progenitors
Anotace:
Mnohočetný myelom (MM) je zhoubné nádorové onemocnění krve, jehož podstatou je maligní transformace B-lymfocytu (B-ly), jeho nekontrolovaná proliferace a diferenciace do patologických plazmocytů (PC), které se akumulují v kostní dřeni. Tomuto malignímu onemocnění téměř ve všech případech předchází benigní prekanceróza monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS). Přes veškeré pokroky ve vývoji nových …více
Abstract:
Multiple myelom (MM) is a hemato-oncological malignancy characterized by malignant transformation of B-cell, its proliferation and differentiation into plasma cells (PC) accumulating in the bone marrow. In almost all cases, MM is preceded by benign monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). Despite all advances in development of new therapeutic approaches, MM is still very difficult …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D., Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta