Bc. Pavla Zarbochová, Ph.D.

Diplomová práce

Analýza subpopulací B lymfocytů a plazmocytů v periferní krvi a kostní dřeni zdravých osob a pacientů s monoklonálními gamapatiemi pomocí multiparametrické průtokové cytometrie

Analysis of B cell subpopulations and plasma cells in peripheral blood and bone marrow of healthy subjects and monoclonal gammopathy patients by multiparametric flow cytometry
Anotace:
Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) patří mezi nejčastější onemocnění plazmatických buněk (PC). Jedná se o nezhoubnou formu monoklonální gamapatie, která však může progredovat do maligního mnohočetného myelomu (MM). PC představují konečné stádium vývoje B lymfocytů (B-ly). Doposud není jasné, na které úrovni vývoje dochází k nádorovému zvratu a nelze tedy přesně identifikovat populaci B …více
Abstract:
Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is the most common plasma cell (PC) disorder. This benign monoclonal gammopathy may eventually progress to malignant multiple myeloma (MM). PCs represent the final stage of B cells (B-ly) development. It is still unclear at which level of development the malignant transformation occurs. The precise identification of B-ly population what is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta