Theses 

Analýza subpopulací B lymfocytů a plazmocytů v periferní krvi a kostní dřeni zdravých osob a pacientů s monoklonálními gamapatiemi pomocí multiparametrické průtokové cytometrie – Bc. Pavla Zarbochová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavla Zarbochová, Ph.D.

Diplomová práce

Analýza subpopulací B lymfocytů a plazmocytů v periferní krvi a kostní dřeni zdravých osob a pacientů s monoklonálními gamapatiemi pomocí multiparametrické průtokové cytometrie

Analysis of B cell subpopulations and plasma cells in peripheral blood and bone marrow of healthy subjects and monoclonal gammopathy patients by multiparametric flow cytometry

Anotace: Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) patří mezi nejčastější onemocnění plazmatických buněk (PC). Jedná se o nezhoubnou formu monoklonální gamapatie, která však může progredovat do maligního mnohočetného myelomu (MM). PC představují konečné stádium vývoje B lymfocytů (B-ly). Doposud není jasné, na které úrovni vývoje dochází k nádorovému zvratu a nelze tedy přesně identifikovat populaci B-ly, která je zdrojem patologických buněk. Cílem práce byla v první řadě optimalizace metody detekce subpopulací B-ly a PC v periferní krvi a kostní dřeni a dále porovnání jejich procentuálního zastoupení u osob bez monoklonální gamapatie a pacientů s MGUS či MM.

Abstract: Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is the most common plasma cell (PC) disorder. This benign monoclonal gammopathy may eventually progress to malignant multiple myeloma (MM). PCs represent the final stage of B cells (B-ly) development. It is still unclear at which level of development the malignant transformation occurs. The precise identification of B-ly population what is the source of pathological cells was not done yet. The aim of the work was at first optimization of method to detect subpopulations of B-ly and PC in peripheral blood and bone marrow. Comparison of their percentage in subjects without monoclonal gammopathy and in patients with MGUS and/or MM was done as well.

Klíčová slova: B lymfocyt, plazmatická buňka, monoklonální gamapatie nejasného významu, mnohočetný myelom, průtoková cytometrie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz