Bc. Renáta Coufalová

Master's thesis

Výskyt poruch hlasu u hlasových profesionálů

Incidence of voice disorders of vocal professionals
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku výskytu poruch hlasu u hlasových profesionálů. Zkoumá přímou závislost výskytu hlasových poruch na věku hlasových profesionálů. Zabývá se souvislostmi mezi výskytem hlasových poruch a dodržováním, nebo nedodržováním zásad hlasové hygieny. Řeší otázku závislosti výskytu hlasových poruch na kouření. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které …viac
Abstract:
This dissertation aims to find incidence of voice disorders of vocal professionals. At first, it researches straight dependence of incidence voice disorders on age of vocal professionals. At second, the dissertation is also engaged in causality between incidence of voice disorders and observation or nonobservation principles of vocal hygiene. At third, it aims dependence of incidence voice disorders …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedúci: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education