Bc. Lenka Kubíková

Diplomová práce

Projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování

The Project of the Value Determination of the Company Teplarna Otrokovice a.s. by Using Selected Yield Valuation Methods
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracovat projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování. Teoretická část popisuje základní pojmy oblasti stanovení hodnoty podniku, vymezuje postup ocenění společnosti a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou a seznamuje s výsledky finanční analýzy. Projektová část spočívá v sestavení dlouhodobého …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to work out the project of determining the value of the company Teplárna Otrokovice a.s. with using the chosen yield valuation methods. The theoretical part describes the basic terms of determining the value of the company, defines the procedures and methods of company valuation. The practical part deals with the strategic analysis and presents the results of the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíková, Lenka. Projekt stanovení hodnoty společnosti Teplárna Otrokovice a.s. využitím vybraných výnosových metod oceňování. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance