Iva Kalátová

Bakalářská práce

"Bytová politika ve městě Rotava"

"The Housing Policy in the Town of Rotava"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě širších souvislostí najít možné řešení problematiky nakládání s bytovým fondem ve městě Rotava. Jako východisko pro naplnění cíle práce kromě obecné charakteristiky bytové politiky využívá autorka analýzu sociálně-ekonomické charakteristiky města, popis vývoje a struktury bytového fondu města a přehled současného řešení ve vztahu k různým typům bydlení. Na základě …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find a possible solution of the issue regarding the managing the housing fund in the town of Rotava based on wider contexts. As the starting point for the accomplishing the aim of this work the author uses besides the general characteristics of housing policy the analysis of the socio-economic characteristics of the town, the description of the development and the structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalátová, Iva. "Bytová politika ve městě Rotava". Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů