Theses 

Personalistika- význam, role a pojetí personální práce v podniku – Petra Janišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě

Petra Janišová

Bakalářská práce

Personalistika- význam, role a pojetí personální práce v podniku

Human Resources - the Importance, Role and Conception of Working with Personnel in a Company

Anotace: Bakalářská práce má definovat teoretické poznatky v řízení lidských zdrojů a následně tyto poznatky komparovat s praktickými hledisky personalistiky podniku. Práce je rozdělena na část, která je věnována historickému vývoji personálních činností, následně dle teoretických definic je uveden princip výběru a vzdělávání lidských zdrojů. Další část práce popisuje praktické hledisko personalistiky v podniku, analyzuje postup při vyhledávání lidských zdrojů, vzdělávání a zvyšování kvalifikace. V samotném závěru práce poukazuje na odlišnosti teoretických a praktických poznatků.

Abstract: The bachelor thesis has to define the theoretical knowledge in human resource management and then to compare these findings with the practical aspects of personnel management company. The work is divided into two parts, which is devoted to the historical development of HR activities, followed by the theoretical definition is the principle of selection and training of human resources. The next part describes the practical aspect of human resources in the enterprise, analyzes the process of searching human resources, education and skills. The actual conclusion highlights the differences between theoretical and practical knowledge.

Klíčová slova: Personalistika, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance, řízení lidských zdrojů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jan Kunovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40216 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Janišová, Petra. Personalistika- význam, role a pojetí personální práce v podniku . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz