Petra Janišová

Bakalářská práce

Personalistika- význam, role a pojetí personální práce v podniku

Human Resources - the Importance, Role and Conception of Working with Personnel in a Company
Anotace:
Bakalářská práce má definovat teoretické poznatky v řízení lidských zdrojů a následně tyto poznatky komparovat s praktickými hledisky personalistiky podniku. Práce je rozdělena na část, která je věnována historickému vývoji personálních činností, následně dle teoretických definic je uveden princip výběru a vzdělávání lidských zdrojů. Další část práce popisuje praktické hledisko personalistiky v podniku …více
Abstract:
The bachelor thesis has to define the theoretical knowledge in human resource management and then to compare these findings with the practical aspects of personnel management company. The work is divided into two parts, which is devoted to the historical development of HR activities, followed by the theoretical definition is the principle of selection and training of human resources. The next part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jan Kunovský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janišová, Petra. Personalistika- význam, role a pojetí personální práce v podniku . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě