Ingrid Martincová

Bakalářská práce

Význam procesního řízení v rámci přijímání, odměňování a vzdělávání zaměstnanců jako základu řízení lidských zdrojů v praxi podniku

The importance of procedural management in recruiting, rewarding and educating employees as the basis of human resource management in company practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem přijímání, odměňování a vzdělání zaměstnanců v podniku. Tyto procesy jsou nedílnou součástí vnitřní politiky společnosti a pomáhají společnosti zefektivňovat celkový výrobní proces. Požadavky na přijímání, vzdělávání a odměňování se neustále mění. Pro manažery společnosti jsou tyto procesy nezbytné a jejich aktivity jsou s nimi úzce spjaty, a proto je důležité, aby …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the importance of recruitment, remuneration and education of employees in the company. These processes are an integral part of the company's internal policy and help the company streamline its overall manufacturing process. Reception, education and pay requirements are constantly changing. These processes are necessary for company managers, and their activities are closely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D. MBA
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní