Bc. Jana Blahošová

Diplomová práce

Gender differences in online conversation topics and self-disclosure: Content analysis of Czech adolescents’ instant messaging conversations

Gender differences in online conversation topics and self-disclosure: Content analysis of Czech adolescents’ instant messaging conversations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývala genderovými rozdíly v konverzačních tématech a sebeodhalování v online komunikaci českých adolescentů. Za využití kvantitativní obsahové analýzy dva kodéři zanalyzovali 2022 autentických online konverzací pocházejících z Facebook Messengerů 22 adolescentů ve věku od 13 do 17 let. Tyto konverzace byly získány ve spolupráci s výzkumným týmem IRTIS. V textu byla vyhledávána …více
Abstract:
This diploma thesis dealt with gender differences in conversation topics and self-disclosure in online communication of Czech adolescents. Using quantitative content analysis, two coders analysed 2,022 authentic online conversations from Facebook Messenger of 22 adolescents aged 13 to 17. These conversations were obtained in collaboration with the IRTIS research team. Specific topics of conversations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rostislav Zlámal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální studia a žurnalistika / Mediální studia a žurnalistika