Lucie STEINOCHEROVÁ

Bakalářská práce

Komunikace MOS s externími informačními systémy

Communication between Mobile OS and External IS
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování signálu GPS pro mobilní zařízení a spojení modulu GPS s mobilním zařízením pomocí Bluetooth. Dále bude provedeno měření přesnosti GPS souřadnic v intravilánu a extravilánu. Teoretická část bude věnována popisu satelitní navigaci GPS a její metody zpřesňování.
Abstract:
The main subject of this bachelor paper will be formed application on signal processing GPS for mobile arrangement plus connection modulus GPS with mobile arrangement by the help of Bluetooth. Further will be effected measuring accuracy GPS coordinates in urban area and rural area. Theoretic part will be devoted description satellite navigation GPS and precision of valuation.
 

Klíčová slova

GPS
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Identifikátor: 15832

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Novák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEINOCHEROVÁ, Lucie. Komunikace MOS s externími informačními systémy. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Výpočetní technika