Kamila Nečesaná

Diplomová práce

Zavedení bezpečnostní dokumentace na provozu údržba ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Implementation of Safety Documentation in a Maintenance Shop of the Company ArcelorMittal Energy Ostrava, Ltd.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je podrobně popsat a provést analýzu a hodnocení rizik jednotlivých činností strojní údržby ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. Na základě analýzy pak navrhnout vhodná opatření a následně zpracovat bezpečné pracovní postupy těchto činností. V první části práce je možné naleznout základní pojmy a legislativní požadavky vztahující se k danému problému. Ve druhé …více
Abstract:
The target of this Diploma thesis is to describe in details, analyzing and evaluating of risks of mechanical maintenance individual activities at ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. Also to propose appropriate provisions and subsequently to develop safe work procedures of these activities based on the analysis. In the first part of this Thesis is possible to find basic concepts and legislative requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Lenka Kissiková
  • Oponent: Jakub Trpiš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství