Daniel Berger

Diplomová práce

Vizualizace rizik v provoze ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Visualization of Risks at Plants in ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce představuje komplexní metodiky pro vizualizaci vnějších a vnitřních rizik. Diplmová práce je rozdělená do tří částí. První část se věnuje teoretické rovině stanovující legislativní a terminologické podklady pro část druhou v podobě vnějších rizik a část třetí v podobě vnitřních rizik. Metodika vizualizace je konkretizovaná na rizika výrobně hutní podnik a to ArcelorMittal Ostrava …více
Abstract:
Diploma thesis presents a a comprehensive methodology for visualization of internal and external risks. Diplmová work is divided into three parts. The first part sets in theoretical way legislative and terminology basis for the outside risks as second part and the inside risks as a third part. Visualisation method is instantiated at risks in production – metallurgical company, in our case ArcelorMittal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Lenka Maléřová
  • Oponent: Tomáš Pětvaldský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování