Bc. David Stěhulka

Diplomová práce

Optimalizace řízení zásob náhradních dílů vybraného podniku

Spare parts inventory management optimization of a selected company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma optimalizace řízení zásob náhradních dílů ve vybraném podniku. V rešeršní části je vysvětlen pojem řízení zásob, náklady a rizika s ním spojené, modely řízení zásob, diferenciace zásob, stanovení řídících hladin zásob a význam optimalizace zásob náhradních dílů pro podnik pohybující se ve vysoce konkurenčním prostředí. V analytické části je detailně popsán způsob …více
Abstract:
This thesis is focused on topics of optimization of spare parts inventory in a selected company. The theoretical part explains the concept of inventory management, costs and risks associated with that, inventory management models, differentiation of inventory, determination managing inventory levels and the importance of optimizing spare parts inventory for a company operating in a highly competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stěhulka, David. Optimalizace řízení zásob náhradních dílů vybraného podniku. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta