Bc. Petr Křemenský

Diplomová práce

Java EE aplikace pro výkonnostní testování

Design of full featured JavaEE app used for performance testing (Day Trader replacement)
Anotace:
Cílem práce je prostudovat problematiku výkonnostního testování, prozkoumat stávající řešení, identifikovat a popsat problémy s tím související a na základě získaných znalostí navrhnout a implementovat komplexní benchmarkovou aplikaci pro měření a výkon aplikačního serveru. Aplikace bude schopná běžet dlouhodobě a testovat jednotlivé komponenty izolovaně. Aplikace bude dále v práci použita na provedení …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to study issues of performance testing, investigate the present solutions, identify and describe related problems and use obtained knowledge to design and implement a complex benchmark application for performance testing of the application server. Main features of the application will be ability to run for a long period of time and ability to test each component in isolation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika