Tomáš Kruliš

Bakalářská práce

Liberalizace osobní železniční dopravy v České republice a její dopady mezi lety 2010 až 2016.

Liberalizace osobní železniční dopravy v České republice a její dopady mezi lety 2010 až 2016.
Anotace:
Práce se zabývá částečnou liberalizací osobní železniční dopravy v České republice a jejími dopady mezi lety 2010 až 2016. Poskytuje ucelený pohled na liberalizační proces a analyzuje jeho vliv především na veřejné výdaje, strukturu trhu a míru konkurence. Úvod teoretické části je zaměřen na historii železniční dopravy v ČR a na ekonomické teorie související s osobní dopravou. Je zde diskutována zejména …více
Abstract:
The thesis deals with the partial liberalization of passenger rail transport in the Czech Republic and its impacts between 2010 and 2016. It provides a comprehensive view of the liberalization process and analyzes its impact primarily on public spending, market structure and the rate of competition. The introduction of the theoretical part focuses on the history of rail transport in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Kozák
  • Oponent: Petr Maule

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74187