Ing. Markéta Žáčková

Diplomová práce

Účtování cenných papírů a analýza vlivu derivátových operací na hospodaření podniku

Accounting for Securities and Analysis of Effects of Derivative Transactions in the Company
Anotace:
Tato diplomová práce ?Účtování cenných papírů a vliv derivátových operací na hospodaření podniku? se zabývá problematikou cenných papírů, jejich účtováním a analýzou derivátových transakcí jako nástrojů používaných k zajištění finančních rizik. První část se zaměřuje na legislativní vymezení jednotlivých druhů cenných papírů a derivátů. Další část vychází z právních předpisů a je věnována praktickým …více
Abstract:
This Thesis ?Accouting for Securities and Analysis of Effects of Derivate Transactions in the Company? deals with the securities, their accounting and the analysis of derivatives as an instrument for hedging of financial risk. The first part of this thesis is focused on legislative defining the various types of securities and derivatives. The next part of thesis is based on legislation and is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Josef Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáčková, Markéta. Účtování cenných papírů a analýza vlivu derivátových operací na hospodaření podniku. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika