Adéla Konečná

Bakalářská práce

Živočišné invaze jako hrozba pro světovou biodiverzitu

Animal invasions as a threat to global biodiversity.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na hrozby způsobené živočišnými invazemi. V první části je seznámení s invazní biologii a jejími základními pojmy. Ve druhé části jsou rozebrány živočišné invaze a způsoby, jak k invazím dochází, problematika je hodnocena z pohledu globálního i evropského. Ve třetí části je práce zaměřena na poznatky z literatury o prevenci a také řešení probíhajících invazí. Poslední …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on threats caused by animal invasions. In the first part, there is an introduction with invasive biology and its basic concepts. The second part defines animal invasions and pathways of their occurrence, the issue is evaluated on a global and European level. The third part focuses on the literature knowledge about prevention as well as the solution of ongoing invasions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.
  • Oponent: Petr Koubek, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / specializace:
Zootechnika / Zootechnika