Monika Sisková

Diplomová práce

Public-private partnership a jeho prax v členských štátoch EÚ

Public - Private - Partnership a jeho praxe v členských zemích EU
Anotace:
Hlavným cieľom diplomovej práce je komparácia PPP praxe členských štátov EÚ a zhodnotenie situácie ich PPP trhu a aktuálnych problémov, ktorým musia dané štáty v súčasnosti čeliť. Práca je rozčlenená na štyri základné kapitoly. Východiskom práce je teoreticko-právna koncepcia verejno-súkromných partnerstiev: definícia PPP, charakteristické rysy, výhody a nevýhody PPP, faktory (ne)úspechu verejno-súkromných …více
Abstract:
The aim of this final thesis is to analyse and compare the PPP practices of EU member states and to evaluate the current situation of their PPP markets as well as the issues faced at present. The study consists of four chapters. The first chapter deals with the theoretical and legal concept of public-private partnerships: the definition of PPPs, their characteristics, advantages and disadvantages of …více
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je komparácia PPP praxe členských štátov EÚ a zhodnotenie situácie ich PPP trhu a aktuálnych problémov, ktorým musia dané štáty v súčasnosti čeliť. Práca je rozčlenená na štyri základné kapitoly. Východiskom práce je teoreticko-právna koncepcia verejno-súkromných partnerstiev: definícia PPP, charakteristické rysy, výhody a nevýhody PPP, faktory (ne)úspechu verejno-súkromných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Tomáš Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24870

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní a evropská studia - diplomacie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.