Bc. Jitka Poláchová

Diplomová práce

Vybraná aditiva ve stravě dětí školního věku a tvorba výukového materiálu Chemie ve výživě

Selected additives in the diet of school-age children and creation of educational material Chemistry in nutrition
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na tematiku chemie v potravinách. Zčásti nabízí výukový materiál pro učitele, zčásti se zabývá problematikou příjmu vybraných potravinových aditiv z konkrétních potravinových výrobků obsažených ve stravě dětí školního věku. Teoretická část obsahuje rozšiřující učební materiál pro výuku tématu chemie ve výživě obsahující také problematiku potravinových aditiv. Učební materiál …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on chemicals in food. Partly it consists of teaching material for teachers, partly it deals with the problems of food intake of selected food additives from specific food products contained in food of school age children. The theoretical part includes expanding teaching materials for teaching chemistry topic in nutrition, which also includes the issue of food additives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta