BcA. Petra Obrovská

Diplomová práce

1. Teoretická část: LGBT v animaci 2. Praktická část: I'll Drown - 2D animovaný hudební klip

1. Theoretical Part: LGBT in Animation 2. Practical Part: Greenland- 2D animated music video
Anotace:
1. Diplomová práce pojednává o LGBT tematice vyskytující se v animované tvorbě, zejména v mainstreamových animovaných filmech a seriálech. Práce zkoumá četnost a charakter tohoto spojení i vliv společenského kontextu. Zabývá se také queer čtením, které pomáhá nalézat skryté nebo nezamýšlené obsahy v narativech animovaných děl.
Abstract:
1. The diploma thesis deals with LGBT topics which are to be found in animated production, in particular in mainstream animated movies and series. The thesis examines frequency and character of this connection and influence of a social context. It deals also with queer reading, which helps to discover hidden or unintended contents in animated narratives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Obrovská, Petra. 1. Teoretická část: LGBT v animaci 2. Praktická část: I'll Drown - 2D animovaný hudební klip. Zlín, 2014. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba