Bc. Tereza Cermanová

Master's thesis

Neinjekční uživatelé návykových nelegálních látek jako klienti terénních programů pro uživatele drog

Non-injecting illicit drug users as clients of outreach programmes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou terénního programu pro uživatele drog jako potenciálně vhodné služby pro práci s neinjekčními uživateli návykových nelegálních látek. V teoretické části je popsána základní charakteristika cílové skupiny a jsou zde objasněny termíny jako: droga, bad trip, harm reduction, public health aj. Následuje popis realizovaného kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaného …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the field program for drug users as a potentially suitable service for work with non-injecting users of addictive illegal substances. The theoretical part describes the basic characteristics of the target group and clarifies terms such as: drug, bad trip, harm reduction, public health etc. What follows is a description of qualitative research, research in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2020

Thesis defence

 • Date of defence: 28. 8. 2020
 • Supervisor: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
 • Reader: Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 7. 9. 2020 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové

University of Hradec Králové

Institute of Social Work

Master programme / field:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 90t83b 90t83b/4
7/9/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
7/9/2020
Kohout, J.
8/9/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.