Josef HRUŠA

Bakalářská práce

Filozofie Harm Reduction v prevenci drogových závislostí

Philosophy of Harm Reduction in the prevention of drug addiction
Anotace:
Tématem bakalářské práce je filozofie harm reduction v prevenci drogových závislostí. V úvodní části práce je definován pojem droga, dále jsou drogy rozděleny podle různých hledisek. V dalším textu je popsána drogová závislost a důsledky, které z drogové závislosti vyplývají pro jednotlivce i společnost. Jsou zde uvedeny preventivní postupy, jejichž cílem je drogové závislosti předejít, zabránit jejímu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with philosophy of harm reduction in prevention of drug addiction. In the introductory part is defined the term drug and then the drugs are divided according to various aspects. In further text is described the term drug addiction and the consequences resulting from it for individual and society. They are listed here the prevention procedures which aim to prevent the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
Zveřejnit od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Gabrielová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUŠA, Josef. Filozofie Harm Reduction v prevenci drogových závislostí. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uu80d6 uu80d6/2
14. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 8. 2015
Bulanova, L.
15. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.