Bc. Tereza Cermanová

Diplomová práce

Neinjekční uživatelé návykových nelegálních látek jako klienti terénních programů pro uživatele drog

Non-injecting illicit drug users as clients of outreach programmes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou terénního programu pro uživatele drog jako potenciálně vhodné služby pro práci s neinjekčními uživateli návykových nelegálních látek. V teoretické části je popsána základní charakteristika cílové skupiny a jsou zde objasněny termíny jako: droga, bad trip, harm reduction, public health aj. Následuje popis realizovaného kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the field program for drug users as a potentially suitable service for work with non-injecting users of addictive illegal substances. The theoretical part describes the basic characteristics of the target group and clarifies terms such as: drug, bad trip, harm reduction, public health etc. What follows is a description of qualitative research, research in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM6440

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
 • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 9. 2020 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 90t83b 90t83b/4
7. 9. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
7. 9. 2020
Kohout, J.
8. 9. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.