Theses 

Role of Vloggers in Marketing Communication Strategy – Enrico Rubele

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Enrico Rubele

Diplomová práce

Role of Vloggers in Marketing Communication Strategy

Role Vloggerů v Marketingové Komunikační Strategii

Anotace: Předmětem práce "Role Vloggerů v Marketingové Komunikační Strategii" je analýza toho, zda je pro firmy výhodné spolupracovat s video blogery na propagaci svých produktů a služeb. Práce se dále zaměřuje na zjištění, jak aplikace strategie alternativní marketingové komunikace ovlivňuje nákupní chování diváků vlogů. Práce obsahuje úvod do terminologie potřebné k pochopení tématu, shrnutí tvrdých dat popisujících vlogging jako marketingový trend, přehled dosud publikovaných akademických prací a výsledky primárního kvantitativního výzkumu provedeného na vzorku diváků vlogů. Zjištění ukazují, že vlogeři mají významný vliv na své diváky, a to díky tomu, že diváci vlogerům přisuzujíc odbornost a nestrannost při přezkumu spotřebního zboží, zejména takového, které se prodává online.

Abstract: The subject of analysis of “Role of Vloggers in Marketing Communication Strategy” is the demonstration on whether it is advantageous for firms to cooperate with video bloggers for the promotion of their products and services. Moreover, the study presents how this alternative marketing communication strategy impacts purchase behaviors of vlogs’ viewers. The design of the document includes an introduction on the terminology needed to understand the topic, a collection of hard data describing vlogging as a marketing trend, a review of the academic works so far published and the results of the primary quantitative research conducted on a sample of vlogs’ viewers. The findings show a great influencing power of vloggers on their followers, thanks to their perceived expertise and impartiality when reviewing consumer goods, especially those sold online.

Klíčová slova: blog, bloggers, vlog, vloggers, youtubers, word-of-mouth, eWOM, opinion leader, online influencer

Keywords: blog, bloggers, vlog, vloggers, youtubers, word-of-mouth, eWOM, opinion leader, online influencer

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73376

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 03:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz