Karolína Šklebená

Diplomová práce

The Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption: Seeking the Cultural Relativism of the Inter-country Adoption

Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodní adopci: přínosy a slabiny
Anotace:
Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodní adopci v kontextu kulturního relativismu Práce se soustředí na práva dítěte v kontextu mezinárodní adopce. Cílem je identifikovat prvky kulturního relativismu v rámci základních práv dítěte, které jsou mezinárodní adopcí dotčeny. Z teoretického hlediska se práce opírá o současný diskurs o univerzalitě lidských práv. Teorie tří úrovní kulturního …více
Abstract:
This thesis focuses on the rights of the child in respect to the inter-country adoption. It aims to seek the notions of cultural relativism within those fundamental rights which are immediately applicable on the process of adoption. The thesis bases its theoretical framework on the current discourse on the universality of human rights. The theory of the three levels of cultural relativism is applied …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Štěpánka Zemanová
  • Oponent: Zuzana Trávníčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38627